Vị trí tuyển dụng

 Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Giám đốc HCNS 01 Dĩ An, Bình Dương 30/08/2018
Giám đốc tài chính 01 Dĩ An, Bình Dương 30/08/2018
Giám đốc sàn 02 HCM, Bình Dương 30/08/2018
Trưởng phòng Kinh doanh 06HCM, Bình Dương 30/08/2018
Phó phòng Kinh doanh 10HCM, Bình Dương 30/08/2018
Nhân viên Kinh doanh 80HCM, Bình Dương 30/08/2018
Kế toán tổng hợp 01 Dĩ An, Bình Dương 30/08/2018
Kế toán thủ quỹ 01 Dĩ An, Bình Dương 30/08/2018
Kế toán kho 01 Dĩ An, Bình Dương 30/08/2018
TP hành chính nhân sự 01 Dĩ An, Bình Dương 30/08/2018
Nhân viên IT 01 Dĩ An, Bình Dương 30/08/2018
Nhân viên SEO 01 Dĩ An, Bình Dương 30/08/2018
Nhân viên PR 01 Dĩ An, Bình Dương 30/08/2018