Phát triển đô thị Long Thành

Chưa khi nào đất đai ở khu vực thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nhộn nhịp như gần đây. Thông tin về tiến độ xây dựng...

Ngày đăng bài: 09/08/2017