Bình Dương đổi mới thu hút đầu tư

Để định hướng đổi mới thu hút đầu tư chủ động, hiệu quả, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình số 34 của Tỉnh...

Ngày đăng bài: 10/08/2017

Phát triển đô thị Long Thành

Chưa khi nào đất đai ở khu vực thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nhộn nhịp như gần đây. Thông tin về tiến độ xây dựng...

Ngày đăng bài: 09/08/2017