Bình Dương đổi mới thu hút đầu tư

Để định hướng đổi mới thu hút đầu tư chủ động, hiệu quả, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình số 34 của Tỉnh...

Ngày đăng bài: 10/08/2017